Zgodnie z decyzją nr 89/2020 z dnia 4 maja 2020 Rektora Politechniki Warszawskiej

w sprawie obniżenia i zwolnienia z niektórych opłat za zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2019/2020

informujemy, że wnioski można składać drogą mailową na adres (iszulc@meil.pw.edu.pl). 

Wnioski o redukcję czesnego do 35 % muszą być udokumentowane i potwierdzone trudną sytuacją materialną. 

Zwolnienia te dotyczą studentów, którzy płacą czesne na studiach niestacjonarnych i anglojęzycznych.

Ostateczny termin przesłania wniosków upływa 18 maja 2020 r. Po tym terminie podania nie będą rozpatrywane.