Zintegrowane Systemy CAD/CAM/CAE (NK690)

Przedmiot oferowany na studiach inżynierskich w wersji: obowiązkowej dla kierunku LiK, MiBM oraz AE (ANK690)* i obieralnej dla pozostałych kierunków studiów.

Zalecane prerekwizyty: Podstawy Konstrukcji Maszyn I (NW124), Zapis Konstrukcji CAD II (NK431). 

Zapisy na zajęcia w języku polskim odbędą się w dwóch terminach:

Termin I w dn. 18.02.2019 r. (poniedziałek) w czasie oddzielnych zebrań dla poszczególnych wersji przedmiotu:

  • obowiązkowej MiBM o godz. 815, sala 237 NL
  • obowiązkowej LiK o godz. 1815, sala A0
  • obieralnej dla pozostałych o godz. 1900, sala A0

Termin II w dn. 25.02.2019 r. (poniedziałek) dla wersji:

  • obowiązkowej MiBM oraz LiK o godz. 1815, sala A0
  • obieralnej dla pozostałych o godz. 1850, sala A0

Deklaracje wyboru terminu i jednego z trzech oferowanych systemów (NX, CREO, SolidWORKS) będą przyjmowane wg zasady „kto lepszy ten pierwszy”, to znaczy wg kolejności określonej przez średnią z dotychczasowych studiów. Prawo do zapisu na termin mają studenci, którzy w dn. 18.02. lub 25.02. znajdą się na „listach zajęciowych”, wygenerowanych przez system rejestracyjny. Warunkiem uruchomienia grupy/terminu dla każdego z trzech wymienionych systemów jest co najmniej 12 osób zadeklarowanych.

Uwaga! Jest to jedyny sposób zapisu na terminy zajęć i dlatego obecność na zebraniu jest obowiązkowa; w wyjątkowych przypadkach możliwe jest przysłanie pełnomocnika.

Zajęcia rozpoczną się zgodnie z rozkładem.

Dr inż. W. Rządkowski

*Patrz ogłoszenie w języku angielskim