Zmiana godzin przyjęć Pani Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Marty Poćwierz

21.10.2019r. - przyjęcia odwołane

24.10.2019r. - przyjęcia odwołane