Zmiana godzin przyjęć Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Marty Poćwierz

w dniach 10 i 13 luty 2020 - przyjęcia odwołane.