Zmiana godzin przyjęć Prodziekana ds. dydaktycznych

prof. Macieja Jaworskiego

26 września 2019r. - przyjęcia odwołane

27 września 2019r. przyjęcia w godzinach 13:00 - 14:00

30 września 2019r. przyjęcia w godzinach 13:00 - 14:00