Zmiana godzin przyjęć Prodziekanów

W dniu 9 stycznia 2020r. przyjęcia studentów w godzinach:

Prodziekan ds. studenckich dr inż. Marta Poćwierz - od 11:00 do 12:00Prodziekan ds. dydaktycznych prof. Maciej Jaworski - od 14:00 do 15:00