Zmiana godzin przyjęć

Prodziekan ds. dydaktycznych

dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PW

17.05.2018r. (czwartek)

przyjęcia odwołane.

Dodatkowe przyjęcia:

16.05.2018r. (środa) w godz. 11:00 - 12:00