Zmiana godzin przyjęć

Prodziekan ds. dydaktycznych

dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PW

14.06.2018r. (czwartek)

przyjęcia odwołane.