Ogłoszenia zewnętrzne

Informujemy, że ogłoszenia zewnętrzne od października 2022 r. zostają przeniesione na platformę MS Teams do zespołu "Forum dla studentów MEiL".

Link do zespołu: https://tinyurl.com/ogloszeniadziekanatumeil

Konkurs na Najlepszego Studenta RP "Primus Inter Pares"

Konkurs PRIMUS INTER PARES to najważniejsze wydarzenie środowiska akademickiego w kraju. To coroczne wyłonienie oraz nagrodzenie studentów w całej Polsce, którzy poza wysoką średnią (min. 4,53) poszczycić się mogą dodatkowymi osiągnięciami w murach swej uczelni lub poza nią. Są to m.in. referaty, publikacje, odczyty, wnioski racjonalizatorskie, działalność w organizacjach studenckich, udział w wymianach zagranicznych. Tegooroczna edycja Konkursu jest już czterdziestą drugą w historii. W 2011 roku chcemy jeszcze szerzej rozpropagować idee Konkursu, dotrzeć do nowych środowisk studenckich oraz zapewnić wysoki poziom i oryginalność zgłoszonych wniosków konkursowych. Bezapelacyjnie Konkurs przyczyni się do promocji osiągnięć studentów danej uczelni oraz zachęci młodzież do aktywnej postawy na polu działalności naukowej, społecznej i kulturalnej.

Zaliczenie „N” z przedmiotu NK370

Zaliczenie ocen „N” z przedmiotu „Podstawy metod komputerowych w obliczeniach inżynierskich” NK370

Program wymiany studentów i pracowników z uczelniami koreańskimi

Politechnika Warszawska rozpoczęła realizację projektu EUKLA (European Korean Leadership Alliance) - program wymiany studentów i pracowników z uczelniami koreańskimi

Biuro Karier PW

Kwietniowa oferta Biura Karier PW

50-lecie Załogowych Lotów Kosmicznych

Serdecznie zapraszamy na obchody „50-lecia Załogowych Lotów Kosmicznych” z okazji 50-tej rocznicy lotu pierwszego kosmonauty Jurija Gagarina

BIPOL-1

Osoby zainteresowane kolokwium poprawkowym z BIPOL-1 proszone są o kontakt z prowadzącym.

Badania IRIS

Na polecenie Prorektora ds. studenckich, prof. Wieczorka przekazuję prośbę o wypełnienie ankiety, opracowanej w ramach międzynarodowych badań IRIS (Interests & Recruitment in Science). Celem badania jest poznanie czynników mających wpływ na wybór studiów na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych.

Przedmiot NS 638 Fizyka przestrzeni kosmicznej

Z powodu wyjazdów służbowych prowadzącego wykłady - zajęcia nie odbędą się w terminach:

Z cyklu "Spotkanie z Pracodawcą"

Firma Provida, „7 sposobów rozwijania inteligencji finansowej”. Spotkanie dedykowane jest dla studentów i absolwentów każdego kierunku studiów oraz osób zainteresowanych uzyskaniem informacji i poszerzenia dotyczących finansów osobistych.

Newsletter - nowości

W serwisie internetowym Wydziału MEiL dostępny jest nowy newsletter. Aby go aktywować należy:

Pościg z analizy

Grupa poscigowa z Analizy 1 nie zostala uruchomiona z powodu braku wystarczajacej liczby chetnych