Ogłoszenia zewnętrzne

Informacja Centrum Informatyzacji PW dla użytkowników poczty @pw.edu.pl

Mając na uwadze zakończenie wsparcia dla protokołów TLS 1.0 i TLS 1.1 z końcem roku 2020 nastąpi ich wyłączenie na serwerach Exchange poczty @pw.edu.pl.

Naukowcy z PW wsparli badaniami odkrycie paleontologów

Polscy badacze wraz z duńskim kolegą, prof. Nielsem Bonde, opisali szczątki najstarszego na świecie prassaka, którego znaleźli na Grenlandii w skałach sprzed 215 milionów lat.

Politechnika Petersburska - Szkoła Energetyczna

Politechnika Petersburska w imieniu Instytutu Energii przedstawia swoją doroczną Szkołę Energetyczną.

Rabat na publikacje Oficyny Wydawniczej PW

Do 31.10.2020 w księgarniach Oficyny Wydawniczej PW (Gmach Główny PW oraz Gmach Administracji Centralnej ul. Noakowskiego 18/20) obowiązuje rabat  30% na publikacje wydawnictwa.

Seminarium Uczelniane online: Prezentacja Centrów Badawczych POB

Zachęcamy do udziału w seminarium uczelnianym poświęconym Priorytetowym Centrom Badawczym.

Konkurs na pracę inżynierską o tematyce energetycznej wznowiony

Jeżeli jesteś z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa lub Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, obroniłeś pracę inżynierską w okresie kwiecień 2019 – wrzesień 2020, temat Twojej pracy dotyczył Energetyki lub Ciepłownictwa, to zapraszamy Cię do udziału w Konkursie na pracę inżynierską! Prace w wersji elektronicznej można zgłaszać do 10 października 2020 r.

Pracownia Warstwy Wierzchniej Zakładu Mechaniki Materiałów IPPT

Pracownia Warstwy Wierzchniej Zakładu Mechaniki Materiałów IPPT zaprasza do Szkoły Doktorskiej do podjęcia badań w następujących dziedzinach

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS 18

Nowy wielopolowy wieloskalowy model spiekania wspomaganego polem elektrycznym. A novel multiphysics multiscale model of field-assisted sintering technology

Szósta edycja programu "Nowe technologie dla dziewczyn"

Studentki Wydziału MEiL są zaproszone do aplikowania o stypendia w ramach szóstej edycji programu "Nowe technologie dla dziewczyn", prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i firmę Intel.

Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej online

Zapraszamy do wzięcia udziału w wirtualnych spotkaniach!

V edycja Konkursu o Staż - Rozwój Kadr sektora kosmicznego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) wraz ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) serdecznie zapraszają do udziału w V edycji Konkursu o Staż - Rozwój Kadr sektora kosmicznego, który kierujemy do absolwentów i młodych naukowców. Mamy nadzieję, że jak co roku wydział MEiL włączy się w promocję programu.

Biuro Karier PW zaprasza studentów i absolwentów do udziału w webinarium

Biuro Karier PW zaprasza studentów i absolwentów do udziału w webinarium

Biuro Karier PW zaprasza na wydarzenia w maju

Biuro Karier PW zaprasza na wydarzenia w maju

Staż w Brukseli

Europejska Federacja Agencji i Regionów ds. Energii i Środowiska (FEDARENE), wiodąca europejska sieć podmiotów zajmujących się polityką w zakresie zrównoważonej energii na szczeblu regionalnym, oferuje pół roczny staż w biurze w Brukseli

NCBR przeznacza 200 mln zł na walkę z koronawirusem

NCBR przeznacza 200 mln zł na walkę z koronawirusem

Zapraszamy na konsultacje on-line z doradcami zawodowymi z Biura Karier PW

Od 13 marca konsultacje CV, jak i omówienie wyników testu IP121 odbywają się poprzez Skype.

Diagnoza bieżących i perspektywicznych kierunków prac badawczo-rozwojowych na Politechnice Warszawskiej

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej, Dział Badań i Analiz CZIiTT PW podjął się zadania opracowania katalogu promującego zespoły prowadzące prace B+R na Politechnice Warszawskiej.

PowiedzPW

Pomimo trudnej sytuacji CZIiTT PW wciąż pracuje nad tym, by swoje działania uczynić bardziej efektywnymi. Zależy nam na opiniach studentów i doktorantów PW dotyczących inicjatyw biznesowych czy startupów na naszej uczelni, by móc uwzględnić je w naszych przyszłych działaniach.

Biuro Karier PW zaprasza na wydarzenie online

Q&A z firmą AVL – spotkanie na Skype.

Granty 2020 RND IŚGiE

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka rozpoczęła nabór wniosków do Grantów RND IŚGiE 2020. Termin składania wniosków 23 marca 2020 r.