Ogłoszenia zewnętrzne

Informujemy, że ogłoszenia zewnętrzne od października 2022 r. zostają przeniesione na platformę MS Teams do zespołu "Forum dla studentów MEiL".

Link do zespołu: https://tinyurl.com/ogloszeniadziekanatumeil

Computational Fluid Dynamics

Studentów studiów magisterskich anglojęzycznych specjalności Power Engineering oraz Nuclear Power Engineering informujemy, że został uruchomiony przedmiot Computational Fluid Dynamics.

Wydarzenia organizowane przez Biuro Karier

Biura Karier zaprasza na cztery Spotkania z Pracodawcą:

Zapis konstrukcji – CAD I

Dotyczy studentów II semestru odrabiających zajęcia z przedmiotu: Zapis konstrukcji – CAD I.

Zaktualizowany terminarz wyborczy

W wyniku decyzji prawników PW , odnoszących się do uzgodnionych wstępnie z UKW  zmian w kalendarzu wyborczym, Wydziałowa Komisja Wyborcza wydziału MEiL wprowadza korekty, umożliwiające potencjalne przeprowadzenie wyborów uzupełniających, gdy będzie to konieczne.

Problemy napotykane przy projektowaniu konstrukcji lotniczych

Koło Naukowe Lotników zaprasza na kolejny wykład z cyklu „Problemy napotykane przy projektowaniu konstrukcji lotniczych”.

Zapisy na zajęcia laboratoryjne z Metod Numerycznych

Odbędą się w dniu 29.02.2016r. (poniedziałek) o godzinie 18:15 w sali T1. Warunkiem koniecznym jest posiadanie rejestracji na przedmiot.

Informatyka III

Pierwszy wykład z Informatyki III odbędzie się 11 marca 2016 r.

Konkurs na pracę inżynierską

dla studentów Politechniki Warszawskiej Wydziałów Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Aircraft Design 2

Pierwsze spotkanie organizacyjne przedmiotu Aircraft Design 1 rozpocznie się w poniedziałek 29 lutego w sali A1 o godzinie 16:15.

Metody numeryczne

Pierwszy wykład z METOD NUMERYCZNYCH odbędzie się 3 marca 2016 r.

NK 389 Sterowanie w lotnictwie i kosmonautyce (I mgr LiK)

Uprzejmie informuję, że pierwszy wykład odbędzie się dnia 04.03.2016 r., godz. 1215, sala A1.

NK 488 Wyposażenie pokładowe (I mgr LiK)

Uprzejmie informuję, że obecność na pierwszym wykładzie dnia 24.02.2016 r., godz. 1015, sala A0 jest obowiązkowa.

BIPOL II

Pierwsze zajęcia  z przedmiotu BIPOL II odbędą się w czwartek, 25 lutego o godz. 16.15 w sali A0.

Symulacja Układów Lotniczych

Pierwsze zajęcia organizacyjne

Zintegrowane Systemy CAD/CAM/CAE (NK690)

Przedmiot oferowany na studiach inżynierskich w wersji: obowiązkowej dla kierunku LiK, MiBM oraz AE (ANK690)* i obieralnej dla pozostałych kierunków studiów

Certyfikaty NX/UG

Uprzejmie informujemy, że studenci, którzy zaliczyli przedmiot "Zintegrowane Systemy CAD/CAM/CAE" w semestrze letnim 2015 r. mogą odbierać certyfikaty NX/UG w Sekretariacie ZPK, pok. 257 NL, w godz. 9-15.

Zapis konstrukcji – CAD III

Dotyczy studentów IV semestru kierunku Mechanika i Budowa Maszyn odrabiających zajęcia z przedmiotu: Zapis konstrukcji – CAD III.

Zapis konstrukcji – CAD II

Dotyczy studentów IV semestru kierunku Robotyka i Automatyka odrabiających zajęcia z przedmiotu: Zapis konstrukcji – CAD II.

Zapis konstrukcji – CAD I

Dotyczy studentów II semestru odrabiających zajęcia z przedmiotu: Zapis konstrukcji – CAD I.