Ogłoszenia zewnętrzne

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS 18

Nowy wielopolowy wieloskalowy model spiekania wspomaganego polem elektrycznym. A novel multiphysics multiscale model of field-assisted sintering technology

Szósta edycja programu "Nowe technologie dla dziewczyn"

Studentki Wydziału MEiL są zaproszone do aplikowania o stypendia w ramach szóstej edycji programu "Nowe technologie dla dziewczyn", prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i firmę Intel.

Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej online

Zapraszamy do wzięcia udziału w wirtualnych spotkaniach!

V edycja Konkursu o Staż - Rozwój Kadr sektora kosmicznego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) wraz ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) serdecznie zapraszają do udziału w V edycji Konkursu o Staż - Rozwój Kadr sektora kosmicznego, który kierujemy do absolwentów i młodych naukowców. Mamy nadzieję, że jak co roku wydział MEiL włączy się w promocję programu.

Biuro Karier PW zaprasza studentów i absolwentów do udziału w webinarium

Biuro Karier PW zaprasza studentów i absolwentów do udziału w webinarium

Biuro Karier PW zaprasza na wydarzenia w maju

Biuro Karier PW zaprasza na wydarzenia w maju

Staż w Brukseli

Europejska Federacja Agencji i Regionów ds. Energii i Środowiska (FEDARENE), wiodąca europejska sieć podmiotów zajmujących się polityką w zakresie zrównoważonej energii na szczeblu regionalnym, oferuje pół roczny staż w biurze w Brukseli

NCBR przeznacza 200 mln zł na walkę z koronawirusem

NCBR przeznacza 200 mln zł na walkę z koronawirusem

Zapraszamy na konsultacje on-line z doradcami zawodowymi z Biura Karier PW

Od 13 marca konsultacje CV, jak i omówienie wyników testu IP121 odbywają się poprzez Skype.

Diagnoza bieżących i perspektywicznych kierunków prac badawczo-rozwojowych na Politechnice Warszawskiej

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej, Dział Badań i Analiz CZIiTT PW podjął się zadania opracowania katalogu promującego zespoły prowadzące prace B+R na Politechnice Warszawskiej.

PowiedzPW

Pomimo trudnej sytuacji CZIiTT PW wciąż pracuje nad tym, by swoje działania uczynić bardziej efektywnymi. Zależy nam na opiniach studentów i doktorantów PW dotyczących inicjatyw biznesowych czy startupów na naszej uczelni, by móc uwzględnić je w naszych przyszłych działaniach.

Biuro Karier PW zaprasza na wydarzenie online

Q&A z firmą AVL – spotkanie na Skype.

Granty 2020 RND IŚGiE

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka rozpoczęła nabór wniosków do Grantów RND IŚGiE 2020. Termin składania wniosków 23 marca 2020 r.

EDC rekrutuje do kolejnej edycji programu Edison

Edison Engineering Development Program (EEDP) skoncentrowany jest na podnoszeniu umiejętności technicznych inżynierów, ale także uczy m.in. metod rozwiązywania problemów w projektach inżynieryjnych, biznesowych oraz efektywnej pracy w zespole. Program trwa od 2 do 2,5 lat i jest skierowany do absolwentów kierunków mechanicznych i elektrycznych (automatyków, robotyków, mechaników, elektryków oraz inżynierów matariałowców).

Zapraszamy do udziału #PowiedzPW: Inkubator Innowacyjności PW!

Inkubator Innowacyjności PW wraz z Działem Badań i Analiz CZIiTT PW zapraszają do udziału w kolejnej odsłonie sondażu #PowiedzPW: Inkubator Innowacyjności PW!

Wizyta studyjna dla studentów Automatyki i Robotyki

Biuro Karier PW zaprasza na job shadowing do Zakładu Produkcyjnego Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. w Radzyminie k/Warszawy.

Program stypendialny im. gen. W. Andersa

Uprzejmie informujemy, że do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa - studia I stopnia i studia jednolite magisterskie oraz w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa - studia II stopnia.

Konkurs na pracę inżynierską o tematyce energetycznej

Jeśli jesteś studentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa lub Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i obroniłeś pracę na temat Energetyki lub Ciepłownictwa w okresie  maj 2019 – kwiecień 2020  możesz wygrać główną nagrodę w wysokości do 5 000 zł i możliwość odbycia stażu w Veolii Energii Warszawa, a także szansę udziału w Veolia Summer School we Francji.

Motoszybowiec z hybrydowym napędem wodorowym zaprojektowany w PW

Motoszybowiec AOS-H2 z hybrydowym napędem wodorowym, po pomyślnym zrealizowaniu prób stanowiskowych przechodzi próby lotniskowe. Wykonane próby kołowania i rozbiegu na pasie lotniska w Jasionce potwierdziły prawidłową pracę zespołów motoszybowca oraz jego potencjał do wykonania lotów. W trakcie rozbiegu, po nabraniu prędkości i podniesieniu przedniego koła podwozia, AOS-H2 wyglądał jak duży biały ptak zrywający się do lotu.

Biuro Karier PW zaprasza na warsztaty

Video interview – co zrobić, by zakończył się sukcesem? (warsztaty również dla absolwentów PW). Negocjacje w biznesie / dla studentów PW