Ogłoszenia zewnętrzne

PKM V – laboratorium

Zajęcia organizacyjne dla poszczególnych grup (według zapisów w sekretariacie ZPK) odbędą się w terminach:

  • 23.10.2012 wtorek godz. 14.15
  • 25.10.2012 czwartek godz. 10.15

Laboratorium Fizyki Jądrowej

Zajęcia organizacyjne do przedmiotu  NS 668 – Laboratorium Fizyki Jądrowej (dla grupy EJ 2 semestr mgr), odbędą się w czwartek 11 października 2012 w sali 231 w Gmachu Fizyki.

Projekt Integrujący – MiBM

Zajęcia organizacyjne

Stypendium naukowe imienia Justyny Moniuszko

Dla upamietnienia tragicznie zmarłej w katastrofie smolenskiej Justyny Moniuszko, miłosniczki lotnictwa, studentki MEiL i praktykantki Engineering Design Center, GE oraz Instytut Lotnictwa kontynuuje program stypendialny przeznaczony dla najlepszych studentów wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Poczawszy od piatej edycji stypendium (semestr zimowy 2012/2013) stypendia beda przyznane jednemu studentowi toku magisterskiego na okres trzech semestrów w kwocie 1000 PLN brutto na miesiac.

Zapisy na przedmioty specjalności Kosmonautyka

Zapisy na przedmioty specjalności Kosmonautyka w sekretariacie Zakładu Silników Lotniczych (pok. T313) do 10.10.2012.

Odwołane zajęcia Materiały Lotnicze

Z powodu wyjazdu wykładowcy na konferencję w terminie 8 - 13.10.br. nie będą odbywały się zajęcia z przedmiotu Materiały Lotnicze (NK335). 

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne na wydziale MEiL 2012

Mechanika Nieba I

Z powodu wyjazdu służbowego dr inż. J. Kindrackiego  zajęcia z "Mechaniki Nieba I" w dn. 3.10.2012r. są odwołane. Zostaną odrobione w późniejszym terminie.

PKM V - laboratorium

Start zajęć z PKM V - laboratorium

Laboratorium Zintegrowane

Studentów zainteresowanych przedmiotem: „Laboratorium Zintegrowane” dla AiR zapraszam na pierwsze zajęcia, które odbędą się w dniu  5.10.2012 (piątek) o godz. 08.30 w sali 47 w ITC (Laboratorium Elektryczne). Obecność obowiązkowa

ZK-CAD II

Dotyczy studentów III semestru kierunków Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn odrabiających zajęcia z przedmiotu: ZAPIS KONSTRUKCJI – CAD II

PKM VI

Podstawy Konstrukcji Maszyn VI, grupa pościgowa

PKM III

kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka

BIPOL-1

W środę 03.10.2012, w godzinach 17-19, w sali A0 odbędzie się zebranie organizacyjne, w trakcie którego dokonany zostanie wybór tematów i grup projektowych. Spotkanie zastępuje zajęcia projektowe w pierwszym tygodniu października, w związku z tym obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

Technologies of Environment Protection - zaliczenie

Zaliczenie ocen N z przedmiotu Technologies of Environment Protection, termin wrześniowy we czwartek, 13 września o godz. 16.00, pok. 413 ITC PW.

BIPOL2

Kolokwium poprawkowe z BIPOL-2 odbędzie się w poniedziałek, 03.09.2012 o godzinie 14:15 w sali A1.

Bezpłatne szkolenia Fundacji Przedsiębiorczości Akademickiej

Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia w ramach projektu: „Wsparcie pracowników naukowych w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez organizowanie warsztatów”.

Bezpłatne szkolenia szybowcowe

Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich organizuje szkolenia szybowcowe w ramach zleconego zadania publicznego pn. "Upowszechnienie sportów**lotniczych wśród polskiego środowiska akademickiego" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podstawy Konstrukcji Maszyn IV

Przedmiot oferowany w wersji: obowiązkowej dla kierunku MiBM