Aerodynamika 2

Kolokwium z Aerodynamiki 2 oraz czwartkowy wykład zostały przełożone na wtorek 20 grudnia na godzinę 10:00.