Aircraft Design II

Kolokwium poprawkowe odbędzie się we wtorek 9 lutego o godzinie 16:15 w sali A2.