BIPOL-1

Kolokwia poprawkowe

  • 2 kolokwium poprawkowe z BIPOL 1 odbędzie się w piątek 29 kwietnia 2011 w sali 300EF w godzinach 14-16.
  • 1 kolokwium poprawkowe z BIPOL 1 odbędzie się w piątek 29 kwietnia 2011 w sali 300EF w godzinach 16-18.

Cezary Galiński