Computational Fluid Dynamics

Studentów studiów magisterskich anglojęzycznych specjalności Power Engineering oraz Nuclear Power Engineering informujemy, że został uruchomiony przedmiot Computational Fluid Dynamics.

Osoby zainteresowane proszę o przysyłanie maili na adres iszulc@meil.pw.edu.pl w celu zapisania na przedmiot.