Diagnoza bieżących i perspektywicznych kierunków prac badawczo-rozwojowych na Politechnice Warszawskiej

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej, Dział Badań i Analiz CZIiTT PW podjął się zadania opracowania katalogu promującego zespoły prowadzące prace B+R na Politechnice Warszawskiej.

Pragnąc efektywnie wykorzystać okres pracy zdalnej, opracowaliśmy, składający się z 11 pytań opisowych formularz, który ma służyć zebraniu danych o Państwa zespołach badawczych.

Zebrane dane posłużą nam do opracowania katalogu realizowanych prac B+R na Politechnice Warszawskiej (I etap prac), a następnie do opracowania specjalnych baz danych z wyszukiwarkami, które ułatwią kontakt zainteresowanym współpracą z PW (II etap prac).

Zachęcamy do wypełnienia formularza, a tym samym do wykorzystania możliwości zaprezentowania swojego zespołu badawczego szerszemu gronu odbiorców: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/432818?newtest=Y&lang=pl

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu p. Pawłem Hurasem (pawel.huras@pw.edu.pl).