Egzamin z analizy matematycznej III pościg

TERMIN II – 13.06.2012 r. godz. 15:15, s. A4, TERMIN III – 21.06.2012 r., TERMIN I – w trakcie zajęć

Egzamin jest podzielony na 3 części, z których każdą należy zaliczyć. Termin pierwszy egzaminu z trzeciej części odbędzie się 06 VI o 17:15 w s. A4. Egzamin wolno zdawać co najwyżej dwa razy.

mgr Małgorzata Opolska-Rutkowska