III edycja konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Finansowanie zagranicznych staży dydaktycznych w ramach projektu pn. „NERW PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca” obejmuje:

  1. Stypendium na pokrycie kosztów utrzymania na okres realizacji stażu dydaktycznego;
  2. Ubezpieczenie;
  3. Koszty przejazdu.

W celu uzyskania dofinansowania do planowanego wyjazdu na zagraniczny staż dydaktyczny prosimy o złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie do dnia 28 lipca 2021 r do godz. 16:00.

Formularz rekrutacyjny wypełniony w języku polskim należy złożyć w wersji papierowej w Dziale Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, ul. Rektorska 4, pok. 4.24 (w godz. 9:00-16:00).

Szczegółowe informacje wraz z formularzem rekrutacyjnym dostępne są na stronie: nerw.pw.edu.pl/Zadania-projektow-oferta/Zadanie-45.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z kierownikiem zadania:

Anna Gąsiorowska-Wasiak
Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW, pok. 4.24
e-mail: a.gasiorowska.wasiak@pw.edu.pl; tel.: 14 23