IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz umożliwienie im przedstawienia wyników działalności naukowej uzyskanych w ramach realizacji własnych badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich oraz prac przeglądowych autorów.

Mamy nadzieję, że IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 stanie się inspiracją do wymiany wiedzy, podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.
  
Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru naukowego oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.
Podczas konferencji istnieje możliwość prezentacji prac z następujących obszarów wiedzy: 
- obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
- ob szar nauk przyrodniczych;
- obszar nauk ścisłych;
- ob szar nauk technicznych;
- obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
- obszar nauk humanistycznych;
- obszar nauk społecznych;
- obszar sztuki.
  
Aby uzyskać status uczestnika należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na naszej stronie. 
Rejestracja trwa do 14 lutego 2017 roku.
Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na: www.konferencja-tygiel.pl