Informatyka II

Ostatni wykład (wspólny dla obu grup) odbędzie się 28 maja b.r.

prof. Jacek Rokicki