Kolokwium poprawkowe z BIPOL-1

Kolokwium poprawkowe z BIPOL-1 odbędzie się w poniedziałek, 16.01.2012 o godzinie 16:15 w sali AK.