Kolokwium poprawkowe z BIPOL-2

Kolokwium poprawkowe z BIPOL-2 odbędzie się we wtorek, 13.12.2011 o godzinie 18:15 w sali NL-327.