Konkurs na najlepszą pracę magisterską

dotyczącą zagadnienia: „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja”.

Przewidziana nagroda główna wynosi  10 000 zł.
Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października 2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie:
http://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/dla-studentow/Strony/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska.aspx