Konsultacje językowe dla kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni

Studium Języków Obcych uruchomiło konsultacje językowe dla kadry naukowo-dydaktycznej naszej Uczelni. Konsultacje są bezpłatne.

Zasady prowadzenia konsultacji językowych dla kadry naukowo–dydaktycznej Politechniki Warszawskiej

 1. Konsultacje językowe są prowadzone z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
 2. Konsultacje z języka angielskiego są prowadzone dwa razy w tygodniu po 90 minut.
 3. Konsultacje z języka niemieckiego i rosyjskiego po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na adres sjo@sjo.pw.edu.pl
 4. Czas trwania pojedynczych konsultacji dla danego pracownika Uczelni powinien być ograniczony do 30 minut.

Konsultacje obejmują:

 • Przeczytanie tekstu publikacji (do 2 stron) pod kątem poprawności gramatycznej
 • Sprawdzenie prezentacji pod kątem poprawności gramatycznej
 • Wysłuchanie prezentacji
 • Weryfikacja tłumaczenia krótkich tekstów (do ½ strony) nie zawierających słownictwa specjalistycznego
 • Konsultacje językowe dla osób prowadzących zajęcia w języku obcym
 • Konsultacje przed egzaminem z języka obcego w związku z egzaminem doktorskim

(uwaga: konsultantem nie może być osoba przeprowadzająca egzaminy doktorskie na danym Wydziale)

Konsultacje nie obejmują:

 • Tłumaczenia tekstów specjalistycznych (tym zajmuje się odpłatnie Zespół ds. tłumaczeń w SJO)
 • Nauki języka (w tym celu SJO organizuje zajęcia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracji) 
 1. Konsultant wypełnia formularz konsultacji, na którym osoba konsultowana składa swój podpis.
 2. Po konsultacji zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety i odesłanie jej na adres sjo@sjo.pw.edu.pl
 3. Konsultacje językowe są dla pracowników Uczelni nieodpłatne.

Terminy konsultacji:

Konsultant Termin konsultacji
Mgr Dorota Chromińska Czwartek 11.00 – 12.30
Mgr Joanna Kożuchowska Środa 12.15 -13.45

Miejsce: Pokój 405/1 Gmach Główny