Kreatywny semestr projektowy (KSP)

Skrót KSP wbrew pozorom nie oznacza tylko Komendy Stołecznej Policji ani Klubu Sportowego Polonii! Jest to nazwa przedmiotu, który został uruchomiony w semestrze letnim 2015. Po sukcesie pierwszej i drugiej edycji, rozpoczynamy nabór na kolejną (L 2016).

Przedmiot przeznaczony dla studentów I i II stopnia. Kandydaci są wybierani na podstawie wypełnionego formularza, więc każdy ma szansę na niesamowitą przygodę, a jednocześnie zaliczenie przedmiotu.

Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły 5-8 osobowe i każda grupa dostanie ciekawe, interdyscyplinarne zagadnienie, z którym będzie musiał się zmierzyć. Część zagadnień pochodzi z przemysłu i są to rzeczywiste problemy z którymi borykają się firmy, natomiast inne pochodzą od Urzędu Miasta Warszawy i są to problemy z jakimi borykają się władze gmin. Może to Wam uda się rozwiązać jakiś problem.

Każdy zespół będzie pracował pod opieką jednego z koordynatora przedmiotu tzw. Facylitatora.

Informacje o nas i formularz zgłoszeniowy możecie znaleźć pod poniższym linkiem:
http://infox.pw.edu.pl/Aktualnosci/Trzecia-edycja-KSP

Rekrutacja do 29 lutego 2016 do godz. 20:00.

 
application/pdf Plakaty (408,58 kB, 16/02/2016 11:45)