Medicina Scientia Cultura – konferencja w 150 rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

Wybitni naukowcy z całego świata, trzy polskie uczelnie, a w tle historia życia i osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie. W 150. rocznicę urodzin wybitnej polskiej laureatki dwóch nagród Nobla zapraszamy do udziału w konferencji MSC2017 – "Medicina – Scientia – Cultura". Konferencja odbędzie się w dniach 6-9 listopada 2017.

Chcemy pokazać wybitną postać Marii Skłodowskiej-Curie na tle współczesnych wydarzeń i problemów nauk ścisłych, humanistycznych i medycznych. Każdy dzień konferencji odbywa się pod innym hasłem, w innej warszawskiej uczelni. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dyskutować będziemy o spuściźnie Marii na polu medycyny (moduł Medicina). Na Politechnice Warszawskiej pokażemy, jak ważna jest służba nauki dla społeczeństwa (moduł Scientia). Wreszcie, na Uniwersytecie Warszawskim będziemy przyglądać się społeczno-kulturowym uwarunkowaniom funkcjonowania kobiet w nauce (moduł Cultura).

Dodatkowo, postanowiliśmy uczcić urodziny Marii Skłodowskiej-Curie uroczystą galą na zakończenie konferencji. Uroczysta Gala Urodzinowa odbędzie się 9 listopada 2017 w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą wnuki Noblistki.

Zapisy na wydarzenia w ramach konferencji oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.msc2017.pl

PROGRAM

Moduł: Medicina

6 listopada 2017, Centrum Dydaktyczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Księcia Trojdena 2a, Warszawa

 • 15:00 – 15:15 Welcome/Powitanie
 • 15:15 – 15:55 Regenerative Medicine - old concepts and recent progress (Medycyna Regeneracyjna – dawne poglądy i obecny postęp). Prof. dr hab. Mariusz Ratajczak (Warsaw Medical University / Warszawski Uniwersytet Medyczny / James Graham Brown Cancer Center, University of Louisville, Louisville, USA / Centrum Onkologii im. Jamesa Grahama Browna, Louisville, USA);
 • 15:55 – 16:35 Maria Skłodowska-Curie and her outstanding contribution to the field of medicine (Maria Skłodowska-Curie i jej wybitny wkład w dziedzinie medycyny). Prof. dr hab. Jacek Fijuth (Medical University of Lodz / Łódzki Uniwersytet Medyczny);
 • 16:35 – 17:15 Coffee break/Przerwa kawowa
 • 17:15 – 17:55 Oncology of the 21st Century. To target or to personalize? (Onkologia XXI wieku. Celować, czy personalizować?). Prof. dr hab. Andrzej Deptała (Warsaw Medical University / Warszawski Uniwersytet Medyczny);
 • 18:00 – 19:30 Panel discussion/Dyskusja panelowa: Moderny oncology, radioisotope and more… („Współczesna onkologia, radioizotopy i nie tylko…”)

Moduł: Scientia

7 listopada 2017, Mała Aula, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, Warszawa

 • 15:00 – 15:15 Welcome/Powitanie
 • 15:15 – 15:55 Prof. Ada Yonath, Nobel Prize for Chemistry 2009 / laureatka Nagrody Nobla z chemii w 2009 (Weizmann Institute of Science, Israel)
 • 15:55 – 16:35 Prof. Nicole J. Moreau (International Council for Science, France)
 • 16:35 - 17:15 Prof. Jerry Atwood (University of Missouri, USA)
 • 17:15 – 18:00 Coffee break/Przerwa kawowa
 • 18:00 – 18:40 Prof. Yuri Oganessian (Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia),
 • 18:40 – 19:30 Panel discussion/Dyskusja panelowa: The role of the science and scientists for the society (Rola nauki i naukowców dla społeczeństwa)

Moduł: Cultura

8 listopada 2017, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Ludwika Pasteura 5, Warszawa

 • 15:00 – 15:15 Welcome/Powitanie
 • 15:15 – 15:45 Życiorys Marii Skłodowskiej-Curie w perspektywie historii kobiet (Maria Skłodowska - Curie. Herstory), dr Agnieszka Janiak-Jasińska (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego/ Institute of History, University of Warsaw)
 • 15:45 – 16:15 Skłodowska antropologii, czyli Maria Czaplicka i inne badaczki (Madame Curie of anthropology: Maria Czaplicka, and other fieldworkers); dr hab Grażyna Kubica (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagielońskiego/ Institute of Sociology of the Jagiellonian University)
 • 16:15 – 16:45 Jak wyglądałaby droga naukowa Marii Skłodowskiej-Curie w XXI wieku? Kariery naukowe kobiet w ujęciu socjologicznym (Women Careers in Science - the case of Maria Skłodowska-Curie), dr hab. Izabela Wagner-Saffray (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego)
 • 16:45 – 17:15 Coffee break/Przerwa kawowa
 • 17:15 – 17:45 Mario, ależ Ty dzisiaj promieniujesz. Maria Curie-Skłodowska we współczesnym dyskursie wizualnym (Maria, you are so radiating today!". Maria Skłodowska - Curie in a contemporary visual discourse), dr hab Iwona Kurz (Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego / Institute of Polish Culture, University of Warsaw)
 • 17:45 – 18:15 Maria Wyklęta. Od emigracji do popkultury. Portret kobiety z Warszawą w tle  (Maria Skłodowska - Curie. A portrait of the woman with Warsaw in the background), Sylwia Chutnik (pisarka / writer, doktorantka Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego / PhD student Institute of Polish Culture, University of Warsaw)
 • 18:15 – 19:00 Podsumowująca dyskusja z udziałem publiczności/ Summarizing discussion with the audience