Międzynarodowy program stypendialny dla kobiet w dziedzinie atomistyki

Zachęcamy studentki do udziału w Międzynarodowym programie stypendialnym dla kobiet w dziedzinie atomistyki im. Marii Skłodowskiej-Curie, prowadzonym przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu.

Celem tego Programu jest zachęcenie kobiet do pracy i badań w atomistyce. Agencja czeka na zgłoszenia od studentek kierunków powiązanych z działalnością MAEA, czyli odnoszących się do pokojowego wykorzystania energii jądrowej w nauce, medycynie czy przemyśle. Zgłoszenia od kandydatek będą przyjmowane do 30 września br. Wybrane uczestniczki (maksymalnie 100 studentek) otrzymają stypendia naukowe, jak również będą mogły odbyć roczny staż wspierany przez MAEA.

Szczegółowe informacje na temat Programu są dostępne na stronie MAEA
https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme/Information-for-applicants