NK 389 Sterowanie w lotnictwie i kosmonautyce (I mgr LiK)

Uprzejmie informuję, że pierwszy wykład odbędzie się dnia 04.03.2016 r., godz. 1215, sala A1.

Kolejny wykład w środę 09.03.2016 w godz. 1015-1200, sala A0.(w godzinach przedmiotu  „Wyposażenie pokładowe”).

prof. R. Głębocki