Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego 2019

Konkurs dla akademików, publicystów i praktyków na artykuł o edukacji.

Celem konkursu jest wzmacnianie roli edukacji w kształtowaniu

nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Promujemy działalność instytucji naukowych oraz wspieramy rzetelną wymianę wiedzy dotyczącej edukacji w mediach. Nagradzamy publikacje, które stanowią istotny głos w kręgach szkolnych, akademickich i dziennikarskich. Łączymy środowiska naukowe z praktykami i popularyzatorami wiedzy o edukacji.

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego jest przyznawana w trzech kategoriach:

 • artykuł naukowy;
 • artykuł publicystyczny;
 • artykuł profesjonalny.

W każdej kategorii przyznawana jest nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł.

Kryteria konkursu

 • Artykuł naukowy powinien być afiliowany przy polskiej instytucji naukowej.
 • Artykuł publicystyczny powinien być opublikowany w mediach drukowanych lub internetowych.
 • Artykuł profesjonalny powinien być opublikowany w mediach drukowanych lub internetowych o charakterze branżowym lub profesjonalnym, m.in. dla praktyków, edukatorów, nauczycieli.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć:

 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w formie skanu,
 • artykuł w formacie pdf,
 • CV autora wraz z bibliografią publikacji w formacie pdf.

Zgłoszenia należy przesyłać na: nagroda@efc.edu.pl

Termin nadsyłania artykułów: do 31 maja 2019 r.

Uroczystość wręczenia nagrody: listopad 2019 r.

 • application/pdf ulotka (174,17 kB, 26/05/2019 20:05)
 • application/pdf plakat (281,10 kB, 26/05/2019 20:05)