Otwarte posiedzenie KBKiS

Zapraszenie na otwarte posiedzenie KBKiS poświęcone problematyce klimatycznej.

Zaproszenie-KBKiS PAN 15-03-2018 001