PKM I

Zaliczenie dla studentów z oceną N odbędzie się w terminach:

  • 2 kwietnia (poniedziałek) g. 1115 - prof. P.Pyrzanowski, pok. 257 NL
  • 3 kwietnia (wtorek) g. 1610 - dr hab. M.Matyjewski, s. AC
  • 25 kwietnia (środa) g. 1615   - dr S.Suchodolski, pok. 257 NL
  • Dr inż. Witold Skórski - termin do ustalenia z wykładowcą