PKM IV

Przedmiot oferowany w wersji: obowiązkowej dla kierunku MiBM

Zapisy na terminy zajęć odbędą się w czasie jednorazowego zebrania w dn. 03.10.2011 (poniedziałek) o godz. 1715 w sali A0. Deklaracje wyboru terminu będą przyjmowane wg kolejności określonej przez średnią z dotychczasowych studiów. Prawo do zapisu na termin mają studenci, którzy w dniu 2 października znajdą się na „listach zajęciowych”, wygenerowanych przez system rejestracyjny.

Zwracam uwagę, że jest to jedyny sposób zapisu na terminy zajęć i dlatego obecność na zebraniu jest obowiązkowa; w wyjątkowych przypadkach możliwe jest przysłanie pełnomocnika.

Zajęcia rozpoczną się zgodnie z planem.

Mgr inż. Jacek Gadomski