Pracownia Warstwy Wierzchniej Zakładu Mechaniki Materiałów IPPT

Pracownia Warstwy Wierzchniej Zakładu Mechaniki Materiałów IPPT zaprasza do Szkoły Doktorskiej do podjęcia badań w następujących dziedzinach

  • Zaawansowane badania materiałowe. Mechanizmy deformacji metali w skali mikro- i nano. Badanie sprzężenia między wzmocnieniem plastycznym, efektem skali i anizotropią materiału
  • Mechanika cienkich warstw: ocena właściwości mechanicznych warstw epitaksjalnych i badania wpływu cienkich warstw na poprawę trwałości zmęczeniowej i odporności na zużycie elementów maszyn
  • Zagadnienia kontaktu powierzchni chropowatych
application/pdf ogl_informacja_IPPT_PWW (348,60 kB, 6/08/2020 14:02)
application/pdf IPPT_plakat_2020_SZKOLA_DOKTORSKA (1,87 MB, 6/08/2020 14:03)