Program Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych

Program kształci specjalistów w szeroko rozumianych technologiach rakietowych obejmujących zagadnienia wymagane dla projektowania, konstrukcji wytwarzania i eksploatacji obiektów balistycznych dla zastosowań cywilnych i militarnych. Jest on przeznaczony dla absolwentów szkół wyższych II stopnia bez wskazania jednoznacznych kierunków studiów, przy czym warunkiem rekrutacji do programu jest zakwalifikowanie się na studia doktoranckie na dowolny (o przyjęciu kandydata już na Program IKD-TR decyduje Rada Programu IKD-TR w postępowaniu kwalifikacyjnym).

W dniu 9 października 2017 r. w godz. 9:00-12:00 w sali nr 229a Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbędzie się rekrutacja do Programu IKD-TR.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji: (do pobrania ze strony: http://cboib.pw.edu.pl/program-ikd-tr)

  1. Decyzja o przyjęciu na studia doktoranckie na wydziale PW
  2. Wniosek o przyjęciekandydata
  3. Portfolio (wyciąg z indeksu lub suplement do dyplomu, dokumenty poświadczające dodatkowe kompetencje- językowe, komputerowe itp., publikacje
  4. Opinia opiekuna naukowego

Dokumenty należy przesłać elektronicznie do dnia 5 października 2017 r. na adres p.o. opiekuna administracyjnego Programu IKD-TR - Barbary Bubicz (bbubicz@meil.pw.edu.pl). Osoby zakwalifikowane na rozmowę kwalifikacyjną powinny mieć ze sobą oryginał dokumentów.