Program stypendialny im. gen. W. Andersa

Uprzejmie informujemy, że do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa - studia I stopnia i studia jednolite magisterskie oraz w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa - studia II stopnia.

Stypendyści Programu stypendialnego dla Polonii, którzy aktualnie są studentami studiów I stopnia oraz planują rozpocząć studia II stopnia od roku akademickiego 2020/21 ze stypendium Dyrektora NAWA, muszą złożyć wniosek aplikacyjny w aktualnie trwającym naborze na studia II stopnia.

Więcej informacji o programach stypendialnych, regulaminy oraz ogłoszenia o ich uruchomieniu są dostępne na stronie internetowej NAWA https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/kandydaci-na-studia-w-polsce-siegnijcie-po-stypendium-im-gen-andersa.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. Programu Stypendialnego dla Polonii, e-mail: polonia@nawa.gov.pl