Program wymiany studentów i pracowników z uczelniami koreańskimi

Politechnika Warszawska rozpoczęła realizację projektu EUKLA (European Korean Leadership Alliance) - program wymiany studentów i pracowników z uczelniami koreańskimi

W grudniu 2009 r. Politechnika Warszawska wraz z kilkoma uczelniami europejskimi i koreańskimi rozpoczęła realizację projektu EUKLA (European Korean Leadership Alliance). Politechnika Warszawska jest koordynatorem projektu, partnerami w projekcie są trzy europejskie uczelnie techniczne i trzy uczelnie z Korei Płd.

Realizacja projektu będzie polegała na wymianie studentów i pracowników naukowych pomiędzy uczelniami europejskimi i koreańskimi. Studenci i pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej będą mogli otrzymać stypendia na pobyty w:

 • University of Ulsan (Ulsan) - http://www.ulsan.ac.kr/eng/index.aspx,
 • Kyungpook National University (Daegu) - http://www2.knu.ac.kr,
 • Kumoh National Institute of Technology (Gumi) - http://www.kumoh.ac.kr/user/eng/index.html.

W ramach trzyletniego projektu Politechnika Warszawska zamierza wysłać do Korei Płd. 21 studentów (7 studentów rocznie) i przyjąć 15 studentów koreańskich (5 rocznie). Studenci będą wyjeżdżali na okres 4 miesięcy, podczas których program pobytu będzie zawierał zarówno zajęcia na uczelni, jak i 40-godzinną praktykę w zakładach przemysłowych.

Wyjazdy będą realizowane w rytmie semestralnym począwszy od semestru letniego 2009/2010.

Wyjazdy w ramach projektu EUKLA będą finansowane przez Komisję Europejską. Każdy wyjeżdżający otrzyma stypendium oraz zwrot kosztów podróży.

W ramach projektu studenci będą mogli kształcić się na następujących kierunkach:

 • inżynieria i technika (KNU, KIT)
 • mechanika (Ulsan)
 • elektrotechnika (KNU, KIT)
 • elektronika, telekomunikacja (KNU, KIT)
 • informatyka, nauki komputerowe (KNU, KIT)
 • chemia i inżynieria chemiczna (Ulsan)
 • architektura (Ulsan)

Preferowanymi kandydatami są studenci pierwszego stopnia (studia inżynierskie).

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY r. akad. 2011/2012

Zainteresowani studenci składają w Centrum Współpracy Międzynarodowej PW (ul. Noakowskiego 18/20, kl. B, VI p.) do dnia 13 maja 2011 r. następujące dokumenty:

 1. Formularz aplikacyjny (w języku angielskim) ze zdjęciem,
 2. CV (w języku angielskim),
 3. List motywacyjny (w języku angielskim) opatrzony rekomendacją Dziekana Wydziału,
 4. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego,
 5. Zaświadczenie z dziekanatu o wysokości średniej ocen z całego toku studiów.

Szczegółowych informacji na temat umowy oraz rekrutacji udziela pani Agnieszka Bursztyńska, CWM PW, ul. Noakowskiego 18/20, kl. B, VI p. domofon 30, tel. 022 234 51 15, e-mail: abursztynska@cwm.pw.edu.pl

 
application/msword Application Form (73,50 kB, 14/04/2011 12:51)
 
application/pdf Plakat (270,27 kB, 14/04/2011 12:51)