Przedmiot NS 638 Fizyka przestrzeni kosmicznej

Z powodu wyjazdów służbowych prowadzącego wykłady - zajęcia nie odbędą się w terminach:

  • 7.04,
  • 21.04,
  • 28.04,
  • 9.06.

Brakujące godziny zajęć są sukcesywnie odrabiane – w porozumieniu ze studentami