Seminarium Uczelniane online: Prezentacja Centrów Badawczych POB

Zachęcamy do udziału w seminarium uczelnianym poświęconym Priorytetowym Centrom Badawczym.