Zapis konstrukcji – CAD I

Dotyczy studentów II semestru odrabiających zajęcia z przedmiotu: Zapis konstrukcji – CAD I.

Zajęcia z tego przedmiotu odbywają się w grupach dziekańskich. Warunkiem koniecznym odrabiania tych zajęć jest posiadanie rejestracji.

Uwaga! Brak zaliczenia Grafiki Inżynierskiej może znacznie utrudnić zaliczenie przedmiotu Zapis Konstrukcji – CAD I.

Ze względu na konieczność wykorzystania laboratorium komputerowego liczebność grup nie może przekraczać dwudziestu czterech osób. Grupy o mniejszej liczebności będą łączone, a o większej będą rozdzielone i częściowo przeniesione na uzgodniony termin.

Na pierwsze zajęcia w sali AC należy przynieść przybory do rysowania (trójkąty, ołówki H i HB) oraz dostępne na stronie internetowej Zakładu Podstaw Konstrukcji: http://meil.pw.edu.pl/zpk w zakładce Dydaktyka->Materiały dla studentów->Zapis Konstrukcji-CAD1 arkusze założeń, a na następne: przybory do rysowania oraz arkusze gładkiego papieru podaniowego formatu A3.

 

Kierownik przedmiotu
dr inż. Łukasz Lindstedt