Zapis konstrukcji – CAD I

Dotyczy studentów II semestru odrabiających zajęcia z przedmiotu: Zapis konstrukcji – CAD I.

Ze względu na konieczność wykorzystania laboratorium komputerowego liczebność grup nie może przekraczać dwudziestu czterech osób. O miejscu w grupie będzie decydowała rejestracja (czy pierwsza?) oraz lista rankingowa ("kto lepszy ten pierwszy").

W związku z dużą liczbą chętnych do odrabiania przedmiotu, uruchomione zostaną dodatkowe grupy zajęciowe.

Zebranie w sprawie utworzenia dodatkowych grup odbędzie się w czwartek 10.03 o godz.18.00 w sali AC.

Kierownik przedmiotu
dr inż. Łukasz Lindstedt