Zapis konstrukcji – CAD II

Dotyczy studentów IV semestru kierunku Robotyka i Automatyka odrabiających zajęcia z przedmiotu: Zapis konstrukcji – CAD II.

Zajęcia odbywają się w grupach dwudziestocztero-osobowych. Zapisy do grup odbędą się na zajęciach w piątek (26.02.br.) o godz. 14.00 w s. AC.

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest posiadanie rejestracji. Zalecane jest zaliczenie przedmiotu Zapis Konstrukcji – CAD I.

Na zajęcia w sali AC, należy przynieść: przybory do rysowania (ołówki H i HB, trójkąty) oraz arkusze gładkiego papieru podaniowego formatu A3.

 

Kierownik przedmiotu
dr inż. Łukasz Lindstedt