Zaproszenie do udziału w badaniu Monitoring karier zawodowych absolwentów Politechniki Warszawskiej

Jeżeli wkrótce kończysz studia, zgłoś chęć udziału w VII edycji badania, które Politechnika Warszawska prowadzić będzie na początku 2018 roku.  

Zależy nam na poznaniu Twojej opinii o studiach i rynku pracy!

Wystarczy, że przy składaniu dokumentów do dyplomu zostawisz swój adres e-mail w dziekanacie, a w momencie rozpoczęcia badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW prześlemy do Ciebie ankietę on-line.

Z ubiegłorocznej edycji badania (2016) wynika, że 88% badanych absolwentów znalazło pracę w czasie krótszym niż 3 miesiące od rozpoczęcia poszukiwań. 25% absolwentów nie musiało pracy szukać w ogóle, gdyż została ona im zaproponowana przez pracodawcę.

Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że kompetencje, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia ankietowanych absolwentów to m.in.:

  • analityczne myślenie,
  • znajomość języków obcych,
  • samodzielność zawodowa.

Chcesz dowiedzieć się więcej?     

Wyniki poprzednich edycji dostępne są stale na stronie internetowej Biura Karier Politechniki Warszawskiej https://www.bk.pw.edu.pl/pakiet-dla-absolwentow