Zaproszenie do udziału w wydarzeniach projektu Go2SpaceHUBs

Fundacja Technology Partners zaprasza do udziału w wydarzeniach projektu Go2SpaceHUBs, finansowanym ze środków Komisji Europejskiej (Program Horyzont 2020). Fundacja jest członkiem konsorcjum realizującego projekt.

Celem projektu Go2Space-HUBs jest stworzenie warunków umożliwiających zakładanie i rozwój europejskich przedsiębiorstw oferujących technologie i usługi opracowane w sektorze kosmicznym bądź dla niego przeznaczone. Więcej szczegółów na stronie: https://go2space-hubs.eu/the-project/

W ramach projektu powołano już trzy huby kosmiczne: w Madrycie (Hiszpania), Tallinnie (Estonia) i Coimbrze (Portugalia), które wzmocnią lokalne ekosystemy przedsiębiorczości i biznesu. Projekt obejmuje szereg lokalnych inicjatyw skierowanych do przedsiębiorców, start-upów, scale-upów
i MŚP powiązanych z inicjatywami na poziomie europejskim.

Z uwagi na to, że kierownictwo projektu Go2SPaceHUbs podjęło decyzję o rozszerzeniu bazy potencjalnych uczestników, do których kieruje ofertę działań projektowych (wirtualne spotkania, webinaria, hackathony itd.) na Polskę chcielibyśmy poinformować Was o tych ciekawych inicjatywach i zaprosić do współudziału w wydarzeniach projektu.

Najbliższe wydarzenie odbędzie się 2 grudnia (Coimbra). Będzie to wirtualne spotkanie pn. "Give your Company some Space", w ramach którego odbędzie się m.in. webinarium nt. DIAS Environments, prowadzone przez prof. Kupidurę z GiK PW. Spotkanie jest bezpłatne, wymagana jest tylko rejestracja:  https://go2space-hubs.eu/give-your-company-some-space/

Bardzo ciekawym wydarzeniem będzie lutowy hackathon w Madrycie, do udziału w którym zachęcamy nie tylko pracowników, studentów i doktorantów MEiL PW,  lecz także małe i średnie przedsiębiorstwa, których ambicją jest zaistnienie w sektorze kosmicznym. Rejestracja: https://go2space-hubs.eu/hackathon-2021/. Główna nagroda: 6000 EUR!

W projekcie Go2SpaceHUBs jest również miejsce dla ekspertów i mentorów (nie tylko z sektora kosmicznego), których zadaniem jest pomoc MŚP uczestniczącym w projekcie w modelowaniu i wdrażaniu zmian ich modelu biznesowego oraz oferowanych produktów i usług. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury, korzystając z poniższego linku:

 https://go2space-hubs.eu/the-hubs/hub-madrid/call-for-mentors/

Ponadto informuję, że w dniach 27-28 listopada br. w Gdańsku odbędzie się, organizowana przez Polską Agencję Kosmiczną oraz Politechnikę Gdańską, pierwsza edycja Studenckiej Konferencji Kosmicznej. Konferencja poświęcona będzie prezentacji studenckich badań i projektów w zakresie technologii kosmicznych i satelitarnych. 

https://polsa.gov.pl/wydarzenia/13-ostatnie/1325-studencka-konferencja-kosmiczna-skk-2020-2

W miarę potrzeb proszę o kontakt bezpośredni ze mną.

Jarosław Sołtys
Project Director
Technology Partners Foundation

ul. A. Pawińskiego 5A, PL 02-106 Warszawa
E: jaroslaw.soltys@technologypartners.pl
W: www.technologypartners.pl