Zintegrowane Systemy CAD/CAM/CAE (NK690)

Przedmiot oferowany na studiach inżynierskich w wersji: obowiązkowej dla kierunku LiK, MiBM oraz AE (ANK690)* i obieralnej dla pozostałych kierunków studiów

Zalecane prerekwizyty: Podstawy Konstrukcji Maszyn I (NW124), Zapis Konstrukcji CAD II (NK431).

Zapisy na zajęcia w języku polskim odbędą się w dwóch terminach:
 
Termin I

 

w dn. 23.02.2016 r. (wtorek) w czasie oddzielnych zebrań dla poszczególnych wersji przedmiotu:

  • obowiązkowej MiBM o godz. 1715, sala A0
  • obowiązkowej LiK o godz. 1745, sala A0
  • obieralnej dla pozostałych o godz. 1900, sala A0

Termin II

 

w dn. 4.03.2016 r. (piątek) w sali A0

  • w czasie jednego zebrania dla wszystkich kierunków studiów o godz. 1615, (zapisy w tym terminie odbędą się jeżeli zostaną miejsca w grupach po zapisach w terminie I).

Deklaracje wyboru terminu i jednego z trzech oferowanych systemów (NX10, CATIA v.5.18, CREO 2.0) będą przyjmowane wg zasady „kto lepszy ten pierwszy”, to znaczy wg kolejności określonej przez średnią z dotychczasowych studiów. Prawo do zapisu na termin mają studenci, którzy w dn. 23.02. lub 4.03. znajdą się na „listach zajęciowych”, wygenerowanych przez system rejestracyjny. Warunkiem uruchomienia grupy/terminu dla każdego z trzech wymienionych systemów jest co najmniej 12 osób zadeklarowanych.

Uwaga! Jest to jedyny sposób zapisu na terminy zajęć i dlatego obecność na zebraniu jest obowiązkowa; w wyjątkowych przypadkach możliwe jest przysłanie pełnomocnika.

Zajęcia rozpoczną się zgodnie z rozkładem.

 

Prof. S. Bogdański

*Patrz ogłoszenie w języku angielskim