Zintegrowane Systemy CAD_CAM_CAE II

Zintegrowane Systemy CAD/CAM/CAE II

Przedmiot oferowany w wersji obowiązkowej dla kierunku MiBM i obieralnej dla pozostałych.

Termin składania deklaracji w systemie komputerowym upływa 30.06.2012 r.

Zapisy na terminy zajęć odbędą się w czasie jednorazowych zebrań w dn. 2.10.2012 (wtorek) dla wersji:

  • obowiązkowej MiBM o godz. 1615 w sali A0,
  • obieralnej o godz. 1700 w sali A0.

Terminy zajęć będą przydzielane wg zasady „kto lepszy ten pierwszy”, to znaczy wg kolejności określonej przez średnią z dotychczasowych studiów. Prawo do zapisu na termin mają studenci, którzy w dniu 2 października znajdą się na „listach zajęciowych”, wygenerowanych przez system rejestracyjny.

Przewidywana jest wersja przedmiotu z wykorzystaniem systemu Unigraphics NX8 (Certyfikat UGS*) i  CATIA v. 5.18 lub wyższa.

Zajęcia rozpoczną się od 3 października 2012.

Kierownik przedmiotu
Prof. S. Bogdański

* Zaliczenie przedmiotu uprawnia do uzyskania certyfikatu CAD I firmy Siemens - PLM Software, Sp. z o.o.