Zintegrowane systemy CAD CAM CAE II

Przedmiot oferowany w wersji: obowiązkowej dla kierunku MiBM i obieralnej dla LiK, AE, AiR, En., PE (NK437 i ANK437).

Termin składania deklaracji w systemie komputerowym upływa 30.06.2011 r. Zapisy na terminy zajęć odbędą się w czasie jednorazowych zebrań w dn. 3.10.2011 (poniedziałek) dla wersji: obowiązkowej i obieralnych AE i PE o godz. 1815 w sali A0, obieralnych LiK, AiR, En. o godz. 1850 w sali A0. Terminy zajęć będą przydzielane wg zasady „kto lepszy ten pierwszy”, to znaczy wg kolejności określonej przez średnią z dotychczasowych studiów. Prawo do zapisu na termin mają studenci, którzy w dniu 2 października znajdą się na „listach zajęciowych”, wygenerowanych przez system rejestracyjny.

Przewidywana jest wersja przedmiotu z wykorzystaniem systemu Unigraphics NX7.5 (Certyfikat UGS*) i CATIA v. 5.18.

Zajęcia rozpoczną się w tygodniu 3 – 7 października 2011.

Kierownik przedmiotu
Prof. S. Bogdański

* Zaliczenie przedmiotu uprawnia do uzyskania certyfikatu CAD I firmy Siemens - PLM Software, Sp. z o.o.