Postępowania habilitacyjne

dr inż. Piotr Łapka

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 28.05.2019 r.

dr inż. Jakub Kupecki

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej energetyka 26.03.2019 r.

dr inż. Marcin Żugaj

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn 18.12.2018 r.

dr Jerzy Żółtak

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej mechanika 25.09.2018 r.

dr inż. Sławomir Kubacki

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej mechanika 23.05.2017 r.

dr inż. Jan Kindracki

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn 28.03.2017 r.

dr inż. Maciej Jaworski

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Energetyka - 15.12.2015 r.

dr inż. Tomasz Chmielniak

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Energetyka - 25.04.2015 r.

dr inż. Andrzej Krzysiak

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Budowa i Eksploatacja Maszyn - 27.10.2015 r.