Postępowania habilitacyjne

dr inż. Piotr Marek

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna 27.11.2019 r.

dr inż. Mirosław Seredyński

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 30.09.2019 r.

dr inż. Paweł Malczyk

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika 30.09.2019 r.

dr inż. Piotr Krawczyk

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 24.09.2019 r.

dr inż. Rafał Laskowski

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 24.09.2019 r.

dr inż. Piotr Łapka

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 28.05.2019 r.

dr inż. Jakub Kupecki

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej energetyka 26.03.2019 r.

dr inż. Marcin Żugaj

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn 18.12.2018 r.

dr Jerzy Żółtak

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej mechanika 25.09.2018 r.

dr inż. Sławomir Kubacki

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej mechanika 23.05.2017 r.

dr inż. Jan Kindracki

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn 28.03.2017 r.

dr inż. Maciej Jaworski

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Energetyka - 15.12.2015 r.

dr inż. Tomasz Chmielniak

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Energetyka - 25.04.2015 r.

dr inż. Andrzej Krzysiak

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Budowa i Eksploatacja Maszyn - 27.10.2015 r.