dr Jerzy Żółtak

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej mechanika 25.09.2018 r.